söndag 7 januari 2018

Mitt 2017

Mitt 2017

Under 2017 lämnade jag min tjänst som församlingspräst efter 15 år (!) i Höörs församling. Under första delen av 2017 var jag på själavårdscentrum i Lund, därefter fick jag tjänst som lärare i själavård på Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI tidigare pastoralinstitutet). Ett intensivt och spännande år!
Och jag ser fram mot 2018 med förhoppning om att det ska finnas utrymme för starta en grupp för vidareutbildning i samtal på gestaltterapeutisk grund och för fortsatt handledning för de som önskar det. Samtidigt är det viktigt för mig att utveckla pilgrimsvandringarna med satsning på att 'Vandra på Österlen'. Under sommaren 2018 kan du vandra med mig från Agusa till Rörum, från Brösarp till Kivik, från Kivik till Simrishamn och vidare till Skillinge och Ales stenar. Se Pilgrimsvän eller Sensus evenemang om du vill få mer information om pilgrimsvandringarna.
Jag ska också leda pilgrimsretreat på Wettershus under Kristi Himmelsfärdshelgen den 9-12 maj. Avgift 3150 kr (inkluderar retreat med helpension). Temat är 'Dags att bryta upp' utifrån tanken att det finns ett motstånd hos de flesta av oss till att släppa taget om det som varit - ändå är det nödvändigt att emellanåt lämna det som blivit färdigt i ens liv och bereda plats för något nytt. Att vara pilgrim är att söka både uppbrott och eftertanke – på dina egna villkor och i ett lugnt tempo. 

Andrea Kollman skrev följande presentation av mig då jag började på själavårdscentrum i Lunds stift:
Gullbritt är präst och gestaltterapeut och kommer närmast från Höör där hon har sin ordinarie prästtjänst.
Som terapeut  har hon har hållit i utbildningar för präster och diakoner i Lunds stift, handledning i Växjö stift och utbildat inom sjukvården.
Om man nämner pilgrimsvandring glimtar det till i ögonen.
‒ Det är ett väldigt bra sätt att nå dem som är över 25 och samtidigt lära sig om kristen tro. Det är lättare att samtala medan man vandrar om existentiella frågor och hur det är att vara människa. Vi hade tidigare många olika sorters vandringar i Höör, långa och korta, bland annat för vuxenkonfirmander och som retreat.
Gullbritt bodde i Malmö i tjugo år och jobbade som präst i Hyllie och Limhamns församlingar innan hon med maken och de fyra barnen bestämde sig för att köpa hus i Höör för femton år sedan. Barnen är idag mellan 15 och 27 år och två bor kvar hemma.
‒ I Höör är det lätt att komma ut i naturen och jag är mycket ute. Annars slappnar jag av med att läsa, titta på film och kolla matbloggar, framförallt dotterns som handlar om vegansk mat. Jag gillar matlagning men följer aldrig recept utan tar vad jag har – så blir det alltid något nytt.
Vilket är ditt bästa tips som terapeut? ‒ Släpp taget. Det är nog det vi har svårast för idag. Att släppa föreställningar om hur det ska vara och hur andra ska vara istället för att acceptera verkligheten som den är.

söndag 25 september 2016

Utbildning - Övningsklient

Utbildningen vänder sig till människor som i sin profession arbetar med olika former av samtal. Omfattningen är totalt 200 timmar under 1,5 - 2 års tid.

För de som är intresserade av utbildningen brukar det fungera så här:
man kommer som övningsklient under en förmiddag 9-12. På så sätt får både den intresserade och jag möjlighet att avgöra om det är lämpligt/önskvärt att bli kursdeltagare. Det handlar om personlig mognad och att passa in i gruppen. Dessutom brukar det krävas att man har en bakgrund som omfattar "samtal" på något sätt.

Så här ser en förmiddag ut med övningsklient: kort introduktion; därefter arbetar en av terapeuterna med övningsklienten. Du kan men behöver inte komma med en färdig frågeställning att arbeta med. Om du vill och energin finns, så kan du arbeta i två samtal (med olika terapeuter) under förmiddagen Efter varje samtal diskuterar gruppen arbetet - hur arbetet förlöpte och alternativa vägar eller förhållningssätt - du är närvarande under diskussionen. Tystnadsplikt gäller så klart, och samtalen förs i en varm trygg miljö.

Våra övningstillfällen föregår i internatform: kl 18.00-22.00 första dagen/kvällen. Andra dagen kl 9.00-17.30. Tredje dagen kl 9.00-16.00 (varje internat omfattar 18,5 timmar).

Som övningsklient betalar du ingenting utöver reskostnad.

Vi träffas på Granliden. Granliden ligger i Ludvigsborg, mellan Höör och Hörby. Vägskyltar finns från väg 13.lördag 24 september 2016

Dialog och kontakt

Gestaltterapi är en terapiform som bygger på en humanistisk människosyn och ett helhetstänkande. Den utgår från existentialismens tankar om individens frihet och ansvar för att göra egna val. Fenomenologin blev metoden som innebär att de viktiga svaren hittar man genom att undersöka själva upplevelsen. Frågan HUR är därför viktigare att besvara än varför. Genom att bli medveten om vilka tolkningar, förhållningssätt och strategier som ligger till grund för vårt agerande öppnas möjligheten att pröva nya vägar. Det är en process som med min lärare och vän Bent Falks ord är ”en bevægelse fra opmærksomhed over indsigt og ansvarlighed til livsmod og kærlighed” (ur "I virkeligheden" s. 19).

Grunden i gestaltterapin är mötet och samtalet. Det är i relation med andra människor som vi blir till, och det är i de relationerna vi får våra sår. Därför är det också i relation med andra vi kan läkas. Gestaltterapeuten strävar efter jämbördighet i mötet med klienten. Vi visar oss både som yrkespersoner och medmänniskor och delar med oss av egna erfarenheter och reaktioner som kommer upp i mötet, om de är av värde för denna.

Gestalt har ingenting med teater eller skådespel att göra. Utan ordet ”gestalt” i gestaltterapi kommer från tyskan och betyder “helhet” eller “figur”.  Gestaltterapi har en helhetssyn på människan. Vi är helheter av känslor, tankar, själ och kropp.


Att bli den du är

Bent Falk

Bent Falk, präst och psykoterapeut
Född: 1943 i Århus
Böcker: Att vara där du är: samtal med människor i kris (2005), I virkeligheden: supervision i gestalt-terapeutisk sjælesorg (2006), Kærlighedens pris (2009)

Bent Falk är utbildad i både teologi och psykologi och arbetar som privatpraktiserande psykoterapeut, handledare och föredragshållare. Tidigare har han arbetar både som "sognepræst" i "folkekirken" och på Sankt Lukas Stiftelsens Hospital som sjukhuspräst. Bent Falk arbetar i samspel mellan teologi och psykoterapi - terapeutisk själasorg - som han kallar den kombinerade omsorgen.

Jag gick min grundutbildning för Bent Falk 2007-2010 och har sedan verkat som assistent och co-terapeut under 6 år.

Bent Falk: om terapeutisk själasorg

Foto: Agneta Stenermark Nyberg

Om mig


Jag är uppväxt på ett lantbruk på Österlen. De jordnära åren gav mig närkontakt med livets villkor och växtmöjligheter. Erfarenheter som undersköterska och mellanstadielärare tog jag med mig då jag till sist landade som präst i Svenska kyrkan. Sommaren 1997 prästvigdes jag i Lunds domkyrka av dåvarande ärkebiskop KG Hammar. 2007 utbildade jag mig till gestaltterapeut och sedan 2010 har jag varit assistent hos min lärare och mentor Bent Falk.

Andliga och existentiella frågor är viktiga för mig. Min önskan är att skapa ett andrum - ett andrum för tanke, kropp och själ. Ofta kan det vara till hjälp att samtala med någon utanför familj och vänkrets om sin livssituation och sina tankar. Tryggheten är att den vi samtalar med har tystnadsplikt och erfarenhet om människors inre.

Vanliga anledningar att söka terapi är:
- kris
- sorg
- nedstämdhet och oro
- låg självkänsla
- relationsproblem inom familj eller på arbete
- önskan om att ändra invanda livsmönster
- coaching och handledning

2014 startade jag mitt företag och tar emot enskilda och grupper för egenterapi och handledning - främst i Växjö stift, även om jag bor och verkar i mellersta Skåne.
Jag blir också engagerad för föreläsningar och undervisning - att leda retreater och pilgrimsvandringar.

Kontakt: gullbritt.sorensen@gmail.com

Kostnad: Individuell psykoterapi 750 kr per 45 minuter